Letra P

Prima Sans, Joan

(Vinaròs). Doctor en Decrets, Advocat. Regidor o membre del Consell Municipal en 1662. Lloctinent de Comanador en 1676; Assessor de Justícia. Aquest Joan Prima, fill de fill de Joan Baptista i net de Joan, serà també Jurat en 1690 i en 19 de maig de 1707 va prestar la seua casa per a que en ella s’allotgés el Duc de Berwick, qui havia estat rebut amb vol de campanes, salves d’artilleria i vítors d’agraïment; en eixe moment va nomenar al seu Brigadier, Sancho de Echevarria, Governador del Districte de Peníscola. En temps de son pare s’havia allotjat en dita casa el Virrei de València, en 1641, amb motiu de la visita a les fortificacions de Vinaròs. Dita casa es trobaria en el lloc que vivien els descendents de Gil Cortina (actual edifici de la Caixa Rural) i on van ocòrrer els fets d’un altercat que citem en nomenar el carrer de Prima, quan aquest personatge es trobava malalt en 1688.

Comment here

+ 22 = 28