Letra P

Pous del l’Iryda

Sobre l’any 1971 es van construir per aquesta entitat (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario) en diferents llocs del terme uns grans pous que abasteixen d’aigua el gran terme vinarossenc i amb grans bombes impulsen l’aigua cap a les dos grans basses que es troben ja junt al camí de la Ratlla i més amunt. Estan situats en l’antic abaixador d’Alcanar (“Apeadero”), junt al Puig de la Misericòrdia, junt al pont i carretera del Riu Sénia, etc.

Comment here

83 − = 75