Letra P

Pou de Pio

Pou de la Partida de les Planetes, construit cap a 1982 pel vinarossenc Domingo Castejón Sànchez, autor així mateix de l’immensa majoria de pous en el nostre terme en els últims vinst anys (més d’un centenar). La següent llista dóna idea de com el nostre terme, eminenment agrícola, està en mans de forasters, en aquest cas, canareus, regant-se un total de 139,37 jornals catalans.

Comment here

56 + = 65