Letra P

Portals

Els antics portals principals de les murades que tancaven el primitiu recinte fortificat urbà denominats portal d’amunt i portal de baix, estaven dedicats a sant Cristòfol i a sant Jaume “matamoros”, fets en temps de les invasions piràtiques que patia Vinaròs.

Comment here

83 + = 90