Letra P

Poniente, Carrer de

Nom donat a un dels carrerons que comuniquen la plaça del Primer de Maig amb la plaça de bous. Es va acordar retolar dits carrers en sessió de l’ajuntament de 3 de novembre de 1961. Se li va posar eixe nom per estar més pròxim al braç del moll de Ponent, en contraposició a l’altre que es diu de Llevant. Borràs diu que en 6 de maig de 1876, l’Ajuntament va prendre l’acord de vendre a la Companyia Catalana, per la quantitat de 1525 pessetes, el terreny de la vora de la mar, enfront dels magatzems on filaven els cordellers. Allí edificaria aquella Companyia, dixant en mig el carrer «de la plaça de bous».

Comment here

61 + = 71