Letra P

Policia Municipal

Cos que cuida de la vigilància local. Consta d’un sargent (Josep Vicent Salvador 1990), d’un cap, un agutzil i una vintena de números. Celebra la festivitat del seu sant patró, l’Angel Custodi. Als anys vint estava formada per un «Cap» i sis guàrdies; El «Cabo» depenia molt de les autoritats canviants i per tant eren rellevats quasi al mateix temps que els alcaldes que els imposaven, durant molt poc temps el seu càrrec; això produia que se’ls tingués poc respecte. En abril de 1922 es va publicar la llista amb noms i malnoms que estava formada de la següent manera:
Cabo……Agustí Esteller Chaler…..….(a) «Esquerré»

Guàrdia…Sebastià Esteller Chaler…..(a) «Esquerré»

…..»…….Vicent Baraces……………..(a) «Calvete»

…..»…….Sebastià Fraile Arnau………(a) «Belem»

…..»…….Sebastià Llatser Comes……(a) «Mareta»

…..»…….Baptista Miralles Obiol……..(a) «Miralletes»

…..»…….Agustí Esteller……………….(a) «Rabe»

4 EL MES TEMIBLE DELS MUNICIPALS - EL TIO FESOL -Un dels altres guàrdies molt coneguts era el «Tio Fesol».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els xiquets també s’ afegien al poc respecte que els tenia la gent, i així li cantaven al «Tio Miralletes» per Sant Nicolau:
El «Tio Miralletes»

diuen que està mort;

està per dins de casa,

fent lo borinot!
24  ANY 1.987 LA PLANTILLA DE GUARDIES MUNICIPALS AL COMPLETCap a 1910 apareixien armats amb un sable; als anys quaranta i cinquanta no duien cap arma; als anys seixanta se’ls va armar amb porra i en 1996 reclamen una «controvertida» pistola que no se’ls acaba de concedir.

 

 

 

 

 

 

Ricardo La PazHan exercit el càrrec de «Cabos» un tal sr. Navarro, durant molts anys i Ricardo de la Paz.

Comment here

77 + = 82