Letra P

Poesia

Aquest gènere literari ha estat cultivat per alguns afeccionats locals. Deixant apart els poemes de l’oriund Juan Pau Forner i de Wenceslao Ayguals, que res parlen de la nostra ciutat o costums, ens referirem als d àmbit estrictament local, com Agustí Safon Duran, autor de poesies en Castellà. Posteriorment destaquen com autors en valencià Joan Ribera Gonel, Francesc Argemí Poy (1863- 1938), Manuel Foguet Mateu (1908-1981), Venanci Ayza, Josep Sebastià Farga Esteller (1922-1975), Facund Fora Albalat, Francesc Esteller Fons (1888-1967), Antoni Mundo Salvador (1939-1979), Alfred Giner Sorolla (1918), i els joves Joan Francesc Gil Lluch (1966) i Antoni Vizcarro Boix, nascut a Tarragona i batejat a Vinaròs el 1970, fill de pares vinarossencs, aquests darrers ja amb versos més ben elaborats, pels seus estudis de Filologia Catalana.

Comment here

40 + = 46