Letra P

Planetes

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal situada en la part més allunyada del nostre territori on estava situada l’Estació de ferrocarril o baixador (“apeadero») d’Alcanar i el límit del terme, tocant al camí de la Ratlla. on es troben els tres motllons que assenyalen el punt de convergència dels termes de Traiguera, Sant Rafel i Vinaròs, junt al pont antic d’Ulldecona. Es per extensió la que ocupa el segon lloc més gran de les nostres partides.

Comment here

17 − = 14