Letra P

Planes Altes

Zona situada dins del terme municipal i enclavada dins la partida de terme de les Planes. Va comptar amb Estació de Ferrocarril (“Apeadero” o Baixador) que es va inaugurar a l’agost de 1958 i que va estar en ús fins els anys vuitanta. És el nom també d’un Polígon Industrial situat per aquell mateix entorn que fou aprovat per l’Ajuntament com Pla especial d’Iniciativa Privada el 21 de juliol de 1972. En un principi aquest polígon industrial havia de comptar segons els seus promotors amb una zona industrial, zona verda, vivendes ressidencials, etc.

Comment here

2 + 4 =