Letra P

Pitarch Ibàñez, Maria Lluisa

(Vinarós 30-X-1958). Professora d’EGB. Exercí a les Cases d‘Alcanar i des de setembre de 2001 al col.legi sant Sebastià de la nostra ciutat.

Comment here

− 2 = 1