Letra P

Pitarch

Un marbrista amb eixe cognom, natural de les Coves i veí de Vinaròs, va construir en 1939 la fornícula de marbre de la imatge de la Mare de Déu de l’Avellà de Catí (Mossèn Puig en “Historia Breve y Documentada de la Real V. De Catí”).

Comment here

36 + = 43