Letra P

Piquer Valenzuela, Mossen Joan Baptista

(Vinarós 1886 – El Perelló 1936). Sacerdot. En 1915 era Vice-rector i professor del seminari, habil.litat del Clergat, fundador de La Editorial Católica, co-fundador del “Correo de Tortosa”. Primer consiliari de l’Acció Catòlica. Fundador d’un col.legi per a xiquets pobres de classes nocturnes, regit per monges de la Consolació. Autor d’un “Misal Dertosense”, que el cronista de Tortosa Enric Bayerri va lloar molt en la prempsa. Rector de la Parròquia de S. Blai de Tortosa fins la seua mort. Com a bon organista havia fet la variació de la cançó “La nit de Nadal”, tal com es canta des de llavors a Vinarós. Ho va composar per a sa germana monja, Pilar, que era organista del convent de la Divina Providència de Vinarós. Durant la persecució religiosa de la guerra civil va ser tancat a la presó provisional del Col.legi de Sant Lluís (actual UNED), molt poc després d’iniciada, (quatre dies) ja que fou detingut el dia 22 de juliol; fou afusellat posteriorment en la carretera entre l’Ampolla i El Perelló el 5 d’agost de 1936, en el lloc conegut com “El pla dels ametlers”. Després de mort els milicians encara van acribillar el seu cos a tirs. Fou soterrat en un nitxol cedit per una família amiga al cementeri de Tortosa, sent posterioment traslladat al de Vinaròs al finalitzar la guerra, en setembre de 1939. Per la precocitat de la data de l’assassinat, (sols havien transcorregut 18 dies de l’aixecament), se’l considera el primer màrtir que va tenir l’església tortosina en eixa guerra.

Comment here

2 + 6 =