Letra P

Pinyol Bages, Joan

(Tivenys? – Vinaròs?). Mestre plater; pare de la dinastia d orfebres vinarosencs del mateix cognom. Els Piñol eren oriunds de Tivenys, encara que el cognom procedia de Benifallet, població veïna al mont Cardó. En la seua ermita, dedicada a la Mare de Déu de Dalt, tenen els Piñol, senyors del lloc, el sarcòfag dels seus avantpassats, datat en els anys 1298 i 1300. Joan Piñol era fill de Jacinte Piñol i de Caterina Bages. Es va casar en Vinaròs amb Francesca Cambra, natural de la nostra vila, en 23 de gener de 1676, tal com apareix en els llibres de l’Arxiu Parroquial. Com a personatge important de l`época apareix citat diverses vegades en els llibres dels arxius. En 20 d octubre de 1675 es citat «Joan Piñol, argenter», com padrí en un bateig. En 29 de maig de 1683 va cobrar d’Antoni Roma, clavari de la borsa comuna, sis lliures i sis sous «per set reals de a huit ha posat de plata en la Corona de Sant Sebastià a raó de nou reals cascú» i de diversos pagaments en 17 d abril de 1675 i 20 de febrer de 1700 com a procurador de la viuda Candia Revest.

Comment here

7 + 3 =