Letra P

Pimentel Herrera, Joan Alfredo

Scan20016(¿?-1621). Comte de Benavent. Virrey de València. Va donar la relíquia de l’òs del dit de Sant Sebastià a la nostra ciutat. El poble va teixir la preciosa llegenda de que trobant-se en alta mar el vaixell que el portava d’Itàlia, enmig d’un gran temporal, va prometre donar dita relíquia al primer poble on pogués arribar sa i estalvi, sent Vinaròs el privilegiat. Però això és pura llegenda ja que el comte, segons reflexa l’historiador Escolano, va portar i enviar des de Italia un gran nombre de relíquies de sants per a molts llocs. L’historiador Borràs Jarque afirma en la seua Història de Vinaròs que res sobre el fet miraculós va poder trobar en els arxius parroquials.

Comment here

− 4 = 2