Letra P

Piera Salom, Fra Josep

(Vinarós ¿? – 1800). Abat vinarossenc de Benifassà, elegit per al quatrieni 1792-1796. Havia estat primerament Prior de Mosquerola i després fou elegit abat en Benifassà. Durant els temps cruents de la Revolució Francesa i guerra del francés, va acollir en el cenobi i en l’Escarpe i Mosquerola a monjos trapenses francesos que fugien d’aquella esmentada Revolució. Va morir a Benifassà el 7 de setembre de 1800.

Comment here

+ 8 = 11