Letra P

Piera, Nicolau

(Vinaròs, segle XVII-XVIII). Cerer i sucrer. Es cita a l’esmentat Nicolau en l’acta de les festes del primer centenari de l’església en 1694. Exercí el càrrec de jurat en 1707 i de regidor en 1714-1722. . Va formar part dels confrares de S. Cristófol en 1716;  Borrás el cita en les pàgines 143, 181, 185, 212 i 259.

Comment here

14 − = 10