Letra P

Peteneres

Alguna copla tradicional fa referència a aquestes cançons insultants que acostumaven a improvisar els joves les nits de ronda, davant de les cases de les xiques, despitats perquè no els corresponien, amb motiu de la Festa de la Rosa (primer diumenge de maig).

Comment here

+ 77 = 83