Letra P

Pequeños cantores de la Misericórdia

61 IDEM.Grup coral creat i dirigit als seua inicis per Llorens García Morillas; l’integraven alumnes de l’esmentat centre escolar d’edat inferior a la Coral Juvenil S. Sebastià. Des de 1996 els dirigeix el mestre Enric Melià.

Comment here

5 + 4 =