Letra P

Penya de l'»Atletic Club de Bilbao Vinaros»

Entitat presentada a l’Auditori MunicipalAyguals d’Izco el 18 de juliol de 1998, integrada pelsseguidors vinarossencs del mencionat equip. Havia sigutfundada o aprobada el dia 27 de juny anterior. Tenia la seual Café Sesgat del carrer de l’Àngel. Després es vainaugurar solemnement la seu el dia 9 de març de 2002amb assitència dels màxims representants del Club. El seuprimer president fou Ernesto Sanz Fabregat. Tenia peròpocs socis i poca activitat.

Comment here

6 + = 14