Letra P

Pedra

Des de sempre la pedra ha estat utilitzada com a material de construcció. A Vinaròs quasi totes les finques estaven separades per marges fets de pedra, més o menys alts. La maquinària moderna ha fet desaparèixer aquest tipus de construccions donat que bé els caçadors per buscar conills amagat o bé buscadors de cargols els anaven desmoronant i s’han utilitzat en temps moderns per fer parets de formigó o fonaments de granges, cases de camps o els camins de les finques que modernes màquines que trauen la pedra i la molen permeten fer aquest camins més durs i ressitents. Modernament la pedra s’ha utilitzat ja com a material de decoració per fer xalets i marges més luxosos donat el seu elevat cost de treball, molt especialitzat.

L’escola taller “Serra de l’ermita” ha recuperat en part aquest vell ofici que en temps passats, quan els jornals i el temps apenes comptaven, sabien aplicar molta gent, com els mestres d’obra per fer cases, casetes, reguers, etc. El material en si és molt poc valuós, pero costa molt el treball que es fa en la pedra.

172 275

Comment here

84 + = 87