Letra P

Pedra Borrás, Carles

(Vinaròs 1872 -30-XI-1921). Mestre amb acadèmia Particular pròpia (Academia Politécnica) a la nostra ciutat. Va ser personatge destacat en la vida cultural i política de la seua època en la nostra ciutat, formant part de diverses juntes. L’historiador Borràs Jarque el nomena diverses vegades destacant d’ell  que va morir el penúltim dia de l’any 1921 sent concejal i distingint-se per defensar l’administració pública sense partidismes i per catòlic integèrrim.

Comment here

8 + 2 =