Letra P

Patria Nueva

Periòdic de tendencia republicana, fundat i dirigit per l’advocat vinarossenc Alvaro Pascual Leone. Va aparèixer en 1921 i encara perdurava en 1928.

Comment here

14 + = 15