Letra P

Passeig

Empresa Fotografia AereaEl passeig marítim fou fet durant la Dictadura de Primo de Rivera en 1928 i es va dedicar al màxim representat de la comarca que era llavors el Marqués de Benicarló. Sols comprenia des del moll fins el grup escolar “Sant Sebastià”, fet també en eixa mateixa època. Amb tal motiu es va construir un preciòs Banc Biblioteca dedicantli el passeig a dit personatge. (Vide Marqués de Bernicarló). Amb l’adveniment de la Segona República, el banc biblioteca ja va patir destroces, trencant-se primer un dels jarros que l’ornamentaven i per l’el.liminació incontrolada de les paraules que dedicaven al Marquès el passeig i immediatament se li va dedicar a Blasco Ibáñez. Fins llavors el passeig amb diferents tipus d’arbres arribava sols fins l’edific del Grup Escolar. En temps de Ramon Adell i amb la construcció del “Monolito” o monument a la victoria de les tropes de Franco es va afegir en 1956 el tram conegut amb el nom de Passeig Colon que l’allargava fins el carrer de l’Angel. L’alcalde Balada el va allargar fins l’antic barri de Fora el Forat. El passeig tenia abans d’afegir-li el nou tram del Fora el Forat uns 700 metres de longitud. L’alcalde Lluís Franco prou va fer en restaurar diverses vegades el mur que el separava de la mar que va ser destrossat diverses vegades pels forts temporals que actuaven com a metralla de gros calibre socavant els fonaments dels murs. A l’alcalde Ramon Bofill se li déu el passeig de Fora el Forat. Van ser plantades amb palmeres portades d’Egipte, encara que moltes d’elles es van haver de replantar.

Comment here

71 − 62 =