Letra P

Parvulari Municipal

Creat cap a 1974. Estava regit per professores contractades com a funcionàries municipals. La seua ubicació va passar per diversos llocs, com l’antic ex-convent de sant Francesc, antic col.legi de “Sant Sebastià” i escoles de la partida de Sant Jaume, etc. L’any 2.000, l’Ajuntament, aprofitant que en totes les escoles públiques ja s’admetien alumnes de tres anys, va tancar el parvulari i va acomiadar les mestres. Una sentència judicial va obligar a l’Ajuntament a readmetreles.

Comment here

86 − 81 =