Letra P

Pablo Iglesias, Carrer de

Nom que va ostentar el carrer del Pont durant la darrera Guerra Civil de 1936. En sessió del ple de l’Ajuntament del 26 de juliol de 1989 es va dedicar al fundador del PSOE i de la UGT un altre carrer de nova apertura.

Comment here

1 + 3 =