Letra O

Orfanell Travessent, Magdalena

(La Jana 10- XI-1606-Vinaròs). Filla de Josep Orfanell i de Damiana Travessent. Neboda del Beat de la Jana. Havent nascut cega de naixement, els seus pares, fervorosos de Sant Pasqual Bailó, la van portar a Vila-real i davant el sepulcre del Sant, imploren que se li dóne la vista a la seua filla i de repent es va sentir curada, però tement que la visió dels seus ulls li sigue un perill per a la salvació de la seua ànima, preguen de nou al Sant, que si no ha de ser per a bé, siga millor no vore, i així va quedar cega altra vegada. Va morir a molt avançada edat a Vinaròs, sent soterrada en el convent de Sant Agustí.

Comment here

2 + 8 =