Letra O

Oliver Egea, Mossen Isidor

oliver(Vinarós 1863 – Benicàssim 1911). Sacerdot. Ordinat a Tortosa, on havia cursat tots els estudis en 1887. Va exercir com a coadjutor en Serra d’Engarcerán, Salzedella i Vila-Real; fou desprès rector de Xert (1891), La Pobla de Benifassà (durant onze anys) i Benicàssim (vuit). En 1908 va prestar per a la revista “San Sebastián” els dos volums de temes histórics vinarossencs «Noticias históricas de Vinaroz» que havia escrit el seu pare, Josep Oliver Giner. Va morir a Benicassim en l’acció de salvar un jove de 13 anys que s’ofegava en la platja el dia 8 d’agost de 1911. La seua acció heròica va quedar molts anys escrita en una làpida a la porta de l’església de dita població. Benicàssim ha perpetuat la memòria d’aquest vinarossenc dedicant-li un carrer.

Comment here

+ 20 = 26