Letra O

Oficis

Els oficis, molts d’ells desapareguts, que apareixien en el segle XVII, en personatges que actuen de testimonis en la redacció dels nostres establiments, tenim els següents: Agricola: Melcior Anglès i Damià Forner (1665); Pere Esteller (1670); Pere Joan (1674); Domingo Garcia (1606); blanquer: Antoni Cerveró (1656); Agustí Uguet, Pere Pons d’En Pere (1657); boter: Sebastià Bellviure (1659); calafat: Sebastià Forner (1667); «Chirurgo» o cirurgià: Benedicte Caselles (1660); Gregori Aznar (1656 i 1662); Joseph Doménech; Vicent Marraco (1660). (1667); Cutor (curtidor?): Jaume Ferrer (1669); «doctor en Medicina: Joseph Anglès (1655); Bernat Monfort (1670); «doliario» (alfarer): Sebastià Bellviure (1663); «don»: Joan Prima (1664); (e)scrivent o (e) scrivano (escriptor): Miquel Sans (1656), Joan Dominico (1661), Jaume Pujalt (1673); espardenyer o solearius: Joan Gombau (1605 i 1678); (e)specier: Miquel Bosch. (1655); (e) studiant: Balthasar Bertoll, natural de Lucena (1657); Ferrer o Faber ferrarius: Josep Arnau (1682); Faber lignarius o fuster: Tomàs Pasqual (1656 i 1660); Miquel Pasqual (1664); hostaler: Jacintho Arinyo (1659); «laterarius» (fabricant de rajoles): Antonio Beneditto (1667); llaurador: Christofol Miralles (1651), Pere Burguello (1656), Joan Onda (1681), Pere Gombau (1658); mariner (nauta): Bartolomé Roca (1667, 1668), Josep Miralles, fill de Baptista (1668), Josep Uguet (1670), Francesc Breixano (1670), Joan Corrau (1606), Antoni Torres i Josep Joan (1688); mercader: Joseph Sabater (1651), Agustí Vidal (1667); mercatore pellium (peller): Custodi Reverter (1661, 1662, 1663), Agustí Uguet (1666 i 1667) i March Pasqual (1666); mestre de carros: Joseph Doménech (1654); notari: Juan Langlada (1652), Jaume Pujalt y de Monfort (1695 i 165?), Matias Mallach (1676); nuncio (pregoner): Josep Sello, de Vilafranca (1647); Piscator: Joseph Cortés (1664), Francesc Bruxano (1671), Josep Banasco (1679); sutor (sabater): Josep Sant Joan (1674); sartor o sastre: Miquel Garsia, menor (1658), Joseph Català (1660), Pere Balada (1669), Jaume Chaler (1670), Baptista Chaler (1677), Antoni Flos (1671), Antoni Miralles (1605 i 1678), Agustí Joan (1696); Solearius (vide espardenyer); Sombrerer: Joan Fontanet (1647); Teixidor: Josep Caudet (1695). En els pagaments de l’Ajuntament en 1701 trobem: especiero, que ven pólvora; síndic o advocat procurador, nucio o conductus, pregoner; negociator o comerciant; albéitar o veterinari; macers que precedien els membres de l’ajuntament en els actes oficials i convocaven a les reunions. Els oficis vant canviant en el transcòrrer del temps. Així que en el cens de 1910 que oferim a continuació podem notar curiositats ben palpants, com que hi havia llavors en Vinaròs encara 12 teixidors, 16 xocolaters, 9 sastres, 59 sabaters, (no reparadors, si no que feien les sabates a mida), 24 pastors, 346 mariners, 10 guarnicioners, i 51 boters per posar alguns exemples d’oficis desapareguts, mentre sols hi havia un únic carnisser. I que l’ofici més abundant era el de jornaler, que no treballava més que a jornal “pa atri” es a dir per a qui vullgués contractar-lo.

OFICIS CENS 1910 1932 1945
Advocat 16
Ajudant O.P. 1
Alfarer 1
Amanuense 2
Ambulant 2
Aperador 13
Barber 11
Boter 51
Bus 2
Cadirer 1
Cafeter 6
Calafat 18
Calsiner 1
Cambrer 1
Canter (en pedrera) 6
Capataç 1
Capellà 16
Capità 1
Carboner 2
Carnicer 1
Carreter 15
Carter 1
Manyà 3
Comerciant 64
Confiter 2
Cordeller 2
Corredor 6
Cotxer 1
Dentista 1
Dependent 13
Drapaire 1
Electricista 2
Empleat 26
Enfermer 1
Enginyer 1
Escribent 14
Escultor 1
Espardenyer 2
Esquilador 2
Estanquer 1
Estorer 1
Estudiant 11
Fabricant 1
Farmacèutic 3
Ferrer 17
Filador 1
Fogoner 1
Fondista 3
Fotògraf 2
Fuster 57
Guarda rural 5
Guàrdia 1
Guarnicioner 10
Impressor 1
Industrial 7
Jornaler 937
Jubilat-retirat 11
Lampista 3
Lapidari 1
Llandero 4
Llaurador 197
Manyà (Cerrajero) 3
Maquinista 9
Mariner 346
Marbrista 1
Mecànic 10
Menobrer 45
Mestre 8
Metge 6
Militar 7
Moliner 4
Músic 1
Notari 2
Oficial Reserva 1
Ordenança 2
Ordinari 1
Organista 1
Panader 42
Pastor 24
Peó caminer 12
Peó ferrocarril 4
Periodista 1
Pèrit Agrònom 1
Perruquer 1
Pintor 14
Plater 1
Possader 1
Practicant 2
Procurador 3
Professor 1
Professor de Música 1
Propietari 62
Rajoler 1
Registrador 1
Rellotger 1
Sabater 59
Sagristà 2
Sastre 9
Secret. Ajuntament 1
Taberner 1
Tallador (aclaridor) 2
Tartaner 4
Teixidor 12
Telefonista 1
Telegrafista 4
Torrer (Farer) 1
Tractant 1
Veterinari 2
Viatjant 1
Vigilant 1
Xocolater 16

Comment here

6 + 4 =