Letra O

Oficina de la Consellería d’Agricultura, Pesca y Alimentació (OCAPA)

Es troba situada a la seude l’antiga Cámara Agraria, al carrer Hospital, número 5(vora de la plaça de Maria Conesa). Integra els serveis queprestava l’IRYDA. Dóna informació i tramita tot tipusd’ajudes a agricultors, ramaders, cooperatives, SATs,comunitats de regants, industries agroalimentàries; facil.litaconsultes tècniques i serveis veterinaris, etc. La nostraoficina, tenint la delegació de Sant Mateu, integra elstermes municipals d’Albocàsser, Alcalà, Benicarló,Cabanes, Càlig, Canet lo Roig, Catí, Cervera, La Jana,Oropesa, Rossell, La Salzadella, Sant Jordi, Sant Rafel,Sant Mateu, Santa Magdalena, Tírig, Traiguera, Vinaròs iXert, entre d’altres.

Comment here

+ 76 = 77