Letra O

O’Connor

Un dels O’ Connor establert a Benicarló, era el propietari en març de 1918 del «Palacio» de la raval Socors. Allí, juntament amb el pintor vinarossenc Agustí Redó Monroig, va establir una fàbrica de nines.

Comment here

7 + 2 =