Letra O

Obiol Miralles, Domingo

obiolAlcalde de Vinarós des de 29 d’abril de 1938 fins el 6 de setembre del mateix any. Baix el seu manament, com era llògic, es van haver de restaurar immediatament molts carrers i edificis públics com les escoles, i reparar solament aquelles deficiències més perentòries, intervenint en les principals necessitats (sols les vitals), moltes d’elles malmeses pels efectes dels bombardejos de la contenda civil de 1936, principalment. El Sr. Obiol era empleat de banca i cantava al cor parroquial donat que tenia una gran veu de baix.

Comment here

+ 70 = 74