Letra N

Nord, El

nordRevisteta mensual subtitulada «La Revista de les comarques del Maestrat i Els Ports» apareguda en desembre de 1993. Era l’òrgan del Partit Socialista de la Comarca, propiciat des de Vinaròs. Es repartia gratuïtament i s’imprimia en la imprempta de Jordi Dassoy a Sant Carles de la Ràpita. En els seus articles arremetia contra els representants comarcals del principal partit de l’oposició, el Partit Popular. La majoria d’articles apareixen sense signar. Desconeixem els números que van aparèixer.

Comment here

4 + 1 =