Letra N

Nineta, Clot de Na

Aquest nom es citat com a tal en escriptures de 1863 que tracten del lloc junt al qual es va construir eixe any la plaça de bous de Vinaròs.

Comment here

2 + 5 =