Letra M

Moral, Adelaida

Segona esposa de W. Ayguals de Izco. A la mort de l’escriptor i ja casada amb el director del Museu del Prado de Madrid, va sostenir un llarg plet per la casa del carrer de l’Angel, (que després seria lògia maçònica i casa de les monges Sierves) que reclamava son cunyat Demetri i en la que vivien encara Isabel Mondéjar  i el seu espòs, V. Alvarez.

Comment here

8 + 1 =