Letra M

Monsenyor

Títol honorífic que es dóna als bisbes. Excepcionalment el Papa concedeix aquest honor a altres persones que hagen destacat per la seua rellevància, com així ho va fer en el cas del vinarossenc mossén Vicent Garcia Julbe.

Comment here

18 − 13 =