Letra M

Monges «Hermanitas de los Ancianos Desamparados»

n 28 de març de 1895 van ser rebudes les primeres monges per les autoritats, instal.lant-se provisionalment en la casa número 11 del carrer sant Francesc (on havia viscut Dozal i que després fou clínica “Virgen de la Fuente de la Salud”.)

Comment here

81 − 73 =