Letra M

Molí d’en Tarragó

Nom d’un molí del riu Sénia i d’un topònim d’una partida del terme municipal. El Mestre de Montesa Fra Arnau de Soler va signar a Sant Mateu la llicència de la seua construcció el 23 de març de 1327 a favor d’Arnau Tarragona en atenció als serveis prestats a l’Ordre. No sols podia edificar aquest molí si no els que ell vullgués donat que havia adquirit els drets que una tal Maria i el seu fill Salvador Ferrando tenien anteriorment des del Molí d’En Mascaròs fins la mar. Tarragó devia pagar un cafís de blat anyalment per un o dos molins o dos cafissos si n’edificava tres. A més a més Tarragó pagà 300 sous per la concessió de tal llicència. (Bover. Efemérides. 7 Díes, 22-III-2003).

Comment here

3 + 4 =