Letra M

Molés Puell, José

moles_puell(Vinaròs 1913 – 21-I-2001). Pintor. Regidor de l’Ajuntament. Com a pintor va aprendre junt al seu pare, José Molés Andreu. Va intensificar la seua vida professional després de la guerra civil en que hi havia molta demanda i així va restaurar moltes esglésies, tals com la del Forcall (1941), parts de l’arxiprestal vinarossenca, convent de clarisses, esglésía de Peníscola, i un llarg etcétera. És l’autor de les pintures que decoren l’interior de l’ermita cap a 1964. A ell es deuen les pintures dels quatre evangelistes del púlpit. Fou co-fundador del Setmanari “Vinaroz” en el que va escriure nombrosíssims articles sempre amb un estil molt polit i elegant. També resulten impecables i brillants les seues cròniques taurines, que amb el títol de Meseta del Toril, signava sempre amb el pseudònim de “Joselito”. Era un gran enamorat de l’ermita, que visitava tots els diumenges que podia donat que era un gran caminant. L’ermita i els seus racons els va pintar de moltes maneres en nombrosos quadres a l’oli que conservava per a si ja que no volia exposar per a vendre i que encara guarda la família que també conserven quadres del seu pare, Josep Molés Andreu. Va rebre homenatges de la colònia forcallana de Barcelona en octubre de 1999 i en exposicions pòstumes de la seua obra per part del consistori vinarossenc.

Comment here

+ 66 = 67