Letra M

Miró Miralles, Ramon

Metge odontòleg. Exerceix a Vinaròs. Casat amb  Mª Teresa Sorolla Garcés en juliol de 1968. Pares de Carolina (1969), Angela Mª (1971), Mª Teresa (1972) i  Jesus Ramón (1975).

Comment here

+ 23 = 24