Letra M

Miravet Redó

MiraventFamilia adinerada de Vinaròs, instal.lada a Luxemburg, amb rama a València. Van emigrar a Luxemburg on van fer bona fortuna. Van sufragar abans de la guerra civil l’altar del Diví Jesús de Praga. En arribar mossén Jaume Sirisi de rector a Vinaròs van sufragar les despeses de l’altar del Diví Jesús de Praga de la nostra església Parroquial i les imatges de Sant Miquel i de l’arcàngel sant Rafel, sant de la família. Temps després van sugerir a l’arxiprest que restaurara pel seu compte l’altar de sant Sebastià de l’ermita o del seu altar major o qualsevol altre necessitat que pugués haver, sense que es donés resposta a aquesta gran oportunitat que se li va brindar. Després es van establir a València i també a Vinaròs; la seua vivenda o casa, que llindava amb l’Ajuntament, va servir per ampliar aquest en 1997. Aquesta casa, la natal del pianista Leopold Querol, i on estava situada la Banca Querol, l’ocupà després durant anys el Banc de Castelló i també posteriorment la sucursal del Banc de València, fins l’any 2.000.

Comment here

− 3 = 1