Letra M

Miralles Sabater, Josefa

(Vinaròs, 1961). Doctora en  Química Física. Va presentar la seua tesina de Llicenciatura: «Estudio teórico de la Interacción de aluminio con acetileno y etileno» a  València en octubre de 1985. Posteriorment es va doctorar presentant la tesi: «Estudi CI dels sistemes Metall – Molécula», a  Burjassot, en novembre de 1989. Ha exercit com a professora de la Universitat de Tarragona i posteriorment com a professora d’Institut a  Cambrils, a Alcanar, i ja definitivament al “Leopoldo Querol” de Vinaròs.

Comment here

− 1 = 6