Letra M

Miralles Gil, Jaume

(Vinaròs, 21-IX-1758). Doctor en Dret. Síndic Personer de l’Ajuntament en 1790. Alcalde ordinari de Vinaròs en 1794. En 18 d’abril de 1790 va informar sobre l’almoina que els qui coïen pà havien de donar a la Parroquial (Bover Falcó, en “Se prohibe la limosna para la …(…)” Setm. “Vinaròs”, 5-IX-1992). En qualitat de fiscal va verificar i autentificar en 1785 les relíquies de Santa Victòria quan aquestes van arribar a la nostra vila. Vivia a l’edifici que adquirí i ocupa ara la Caixa Rural. Tota la magnífica col.lecció dels seus llibres antics sobre Dret, d’un enorme interès cultural i bibliogràfic, foren recollits pel Sr. Josep Antº Gómez Sanjuán, qui els cedí públicament a l’Arxiu Municipal en l’acte de concessió del Primer Premi Grinyó Ballester a Joan Bover.

Comment here

48 − = 45