Letra M

Miralles Artiga, Maria Dolors

(Vinarós 24-I-1944). Professora d’EGB. Ingressa en el Magisteri Nacional per oposició en juny de 1964. Exerceix al col.legi de la Misericòrdia. Casada a l’abril de 1968 amb Manuel Porcar Boix.

Comment here

41 + = 45