Letra M

Mirall, El

Revista comarcal. Va ser dirigida per jove David Martín Rubio, natural de Saragossa, sortint a la llum a Benicarló el primer número el 19 de desembre de 1996. El seu cost era de 300 pessetes. No va tenir l’acceptació que s’esperava i va durar molt poc.

Comment here

+ 61 = 69