Letra M

Milián Aragonés, Sabina

(Vinaròs, 1960 – 7-XII-1999). Professora d’EGB. Va exercir com a professora parvulista a Benicarló i poc després al Col.legi de la Misericòrdia de Vinaròs. Morí prematurament als 39 anys, després de llarga i penosa malaltia, sostinguda amb gran ressignació. Cal destacar que son obra seua els dibuixos que il.lustren el llibre «Cançons i costums de Vinarós» fets durant la seua etapa de pràctiques de Magisteri amb l’autor de la present obra.

Comment here

2 + 1 =