Letra M

Mestre Vives, Pedro

Professor d’Idiomes per la Escola Oficial de Madrid. En 1961 va anar a Alemanya i va aprendre l’idioma. Va exercir com a Professor d’EGB en el Col.legi de la D. Providencia. Propietari i comerciant de taronges. Casat amb la salsadellenca Empar Escorihuela Riba en juny de 1970, mestra també de l’esmentat col.legi. Tenen tres filles, Empar (1972),  Mª Fátima (1976) i Mª Cinta (1978).

Comment here

− 1 = 2