Letra M

Mesquita árab «Badr»

La nombrosa colònia d’immigrants àrabs va habilitar en 1991 els baixos d’una senzilla casa o magatzem, com a mesquita, al carrer de Meseguer i Costa, número 31. El seu cap religiòs, el Alfaquí, va perdurar fins l’abril de 2002, en que va retornar al Marroc i va ser subtituït per un altre. Normalment es celebren allí les seues funcions religioses principals els divendres a les dos de la vesprada. Tots els demés dies els musulmans acudeixen a la mesquita després de pondre’s el sol fins les onze, aproximadament. A Vinaròs, en el any 2002 hi ha un nombre aproximat d’unes 100 famílies musulmanes i uns 300 homes joves solters. El nom de Badr de la mesquita fa referència a una confrontació que els seguidors de l’Islam van aconseguir guanyar a l’Edat Mitjana al territori d’Aràbia.

Comment here

2 + 5 =