Letra M

Martí i Mora, Francesc de Paula

(Xàtiva 1761-Lisboa 1827). Taquígraf. Havia estudiat gravat en l’Escola de Belles Arts de València i després a Madrid. En 1799 va publicar “Estenografia o arte de escribir abreviado” i en 1803 “Taquigrafia castellana” que va tenir gran difussió, fent-se nombroses edicions durant els segles XIX i XX. En 1921 encara la seua obra es va adaptar al català. La relació amb Vinaròs fou anecdòtica. Vegeu Taquigrafia.

Comment here

43 − 35 =