Letra M

Marmaña Arbiol, Xavier

marmañaVinaròs 1-I-1955) Fotògraf. Estudia a l’Institut de la nostra pròpia ciutat i aplega a iniciar estudis superiors en el curs del CUC (Col.legi Universitari de Castelló), que abandonaria pel seu ràpid entusiasme per la fotografia ja als deset anys, en col.laboració amb el propietari de l’Estudi de «Cine Foto Vidal», amb qui compartiria inquietuds i presentant al públic la 1ª Exposició de fotografies antigues de la ciutat publicant semanalment el fullet de distribució gratuita «Informator», de caràcter comercial i divulgatiu. Als veintidos anys decideix independizar-se establint-se baix les sigles de DIFO’S (Discs i Fotos). Formant part del GRUP D’ ART 79, realizà una magna exposició d’Art sobre la nostra Arxiprestal i la nostra Ermita, de la que es van publicar sengles llibres baix la denominació de Quaderns d’Art del Maestrat, amb text de Joaquim Vicent Guimerà i Roso. D’algunes d’aquelles novedoses fotografies obtindria guardons de la Generalitat Valenciana. En aspectes de fotografia històrica va col.laborar en les obres publicades pel metge historiador Pedro Pérez Fuertes. Va participar en el Primer Simposium d’Espanya sobre video, realizat a Barcelona i posteriorment en jornades de video dutes a terme a Lloret de Mar. També van tenir gran acollida les dos exposicions sobre Espeleologia, sobre les Coves, Sant Mateu i La Sénia; altres sobre el Carnaval i la de «Vinaròs dia i nit», ceràmica de l’Ermita, «Mil ASA», etc. Va fer-li unes fotos molt espectaculars a Carles Santos amb la seua cara i peixos de la mar pintats sobre el seu cos. Una de les seues fotos il.lustra la portada del llibre “Cançons i costums de Vinaròs, Segona Part”. El 25 d’agost de 2001 presenta el seu llibre Paisaje urbano, publicat per l’Editorial Antinea, amb motiu d’una exposició a l’Auditori Municipal.

Comment here

6 + 4 =