Letra M

Marítima Terrestre, La

Societat de mariners i Pòsit de Pescadors constituit en juntes de 8 i 27 de gener de 1924 en el local que ocupava «El Progreso» a la Plaça del Santíssim, núm 4. Va ser el seu primer president, Sebastià (Pasqual) Fontanet Fontes. Una altra vegada que apareéis és en gener de 1926, en que hi ha noves eleccions per als càrrecs que van quedar així: President Agustí Mateu Comes, Vice, Bautista Bens Enento, Scrtrio. Emili Boix, i vocals Bta. Libori, , Bta Clará, Frco. Bellafon, Ramon Comes Bordes, Agustín Vidal y Bta. Bel Casanova. TROMPETERO Vicente Guardino y conserje José Amela. Destaquem el càrrec de Trompetero. Perduraria poc i se li reconeix poca activitat. Pareix que funcionava com una mutualitat per als mariners que no tenien ni vacances ni pensió ja que en 1932 encara apareix que recaptava almoines en un “cepillo de veteranos”.

Comment here

12 − 8 =